خزعلی گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری حمایت ویژه دولت از بانوان سرپرست خانواده و اشتغال آفرین اولویت است.

به گزارش گویای صنعت، انسیه خزعلی معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور و هیات همراه در جلسه مشترک امور بانوان شهرستان شهریار اظهار داشت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری حمایت ویژه دولت از بانوان سرپرست خانواده و اشتغال آفرین اولویت است.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در زمینه اشتعالزایی تبصره ۱۶ و ۱۸ و تامین اعتبارات مالی است که در سال جدید قول هایی داده شده که در حوزه کارآفرینی و همچنین ایجاد مکان مناسب برای کسب و کار می‌باشد.
معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه تعداد مجردها در روستاها دو برابر شهرها است، افزود: در روستاها برای ایجاد شرایط ازدواج زوجین دهه ۶۰ تسهیلات خاصی در نظر گرفته شده و تحت پوشش قرار می‌گیرند.
خزعلی خاطرنشان کرد: برای ایجاد صندوق تعاون تحت عنوان زنان سرپرست خانواده، بانوانی که ضامن ندارند، دولت ضامن آنها می‌شود.
وی ادامه داد: ظرفیت بانوان در حوزه ورزش باید ویژه و عادلانه دیده شود و در بحث قهرمانان، شهرستان شهریار بانوان قهرمان بزرگی دارد.
در ادامه، مرکز ریحانه به عنوان نمایشگاه دائمی بانوان کارآفرین در شهر باغستان افتتاح شد؛ این نمایشگاه ۲۰ غرفه زنان کارآفرین خود سرپرست و بدسرپرست ، یک غرفه حجاب عفاف و غرفه نقاشی کودکان را شامل می‌شود.