برای هرگونه حمایت مالی از فعالیت‌های ” گویای صنعت “، می توانید هدایای نقدی (Donation) خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۲۰۹۸۵۱۰۸۹ متعلق به بانک ملی ایران به نام سارا پیرانه واریز و در صورت تمایل رسید پرداخت را به پست الکترونیکی info@gooyayesanat.ir ارسال کنید. همچنین اطلاعات تماس در اینجا قابل مشاهده است.

از همراهی و همیاری شما صمیمانه سپاسگزاریم.