رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران در واکنش به گزارش رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با انتقاد از اینکه متأسفانه ارتباط صحبت ها و نگاه ها با مجموعه فعالیت های فرهنگی دارای حلقه های مفقوده است؛ گفت: حوزه فرهنگ جزء حوزه های مظلوم کشور است و این حوزه با ظرفیت های بالایی که دارد نیازمند یک تغییر و تحول اساسی است.

به گزارش گویای صنعت، مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران در یکصد و نود و دومین جلسه شورا و در واکنش به گزارش مهرداد باقری، رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در خصوص موضوع کتاب و کتاب خوانی گفت: گفتار در موضوع کتاب بدون در نظر گرفتن مؤلفه های فرهنگی مسیری به بیراهه است. در دوره ششم، با شورایی مواجه هستیم که نیمی از اعضا، به صورت مستقیم و در کارنامه کاری در حوزه فرهنگی تجربه حضور مؤثر در سطوح بسیار خوب داشته اند. دغدغه این است که حوزه فرهنگ، جزء حوزه های مظلوم کشور به شمار می رود و کمترین میزان حضور بخش فرهنگی شهرداری تهران در صحن شورا دارد. مضافاً بر اینکه کمتر فرصتی پیش می آید که گزارش اقدامات این حوزه از سوی همکاران معاونت فرهنگی و اجتماعی در شورا ارائه شود.
وی تصریح کرد: حلقه مفقوده ای که در گزارش رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران مبرهن است؛ ارتباط صحبت ها و نگاه ها با مجموعه فعالیت های فرهنگی شهرداری تهران است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تهران معاونت عریض و طویلی به عنوان معاونت فرهنگی و اجتماعی دارد که حضور پررنگی در تمامی سطوح دارد، یادآور شد: متاسفانه این ارتباط در این سطوح دیده نشده و عنصری همچون زمین بازی در پارک ها چه نسبتی با حوزه کتاب و کتاب خوانی دارد؟ تقاضای ما این است فصلی که باز شده مغتنم بشماریم و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی را برای یک بار تعیین تکلیف کنیم چرا که می توان دید این حوزه ظرفیت یک تغییر و تحول اساسی دارد.