فخاری گفت: حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر عقل گرایی، خردگرایی، عدالت محوری و مبارزه با فساد و تبعیض می‌تواند به عنوان الگویی در جهت حکمرانی جدید شکل بگیرد.

به گزارش گویای صنعت، علیرضا فخاری در جلسه آموزشی مدیران اظهار داشت: اگر امروز از کشورداری و حکمرانی صحبت می‌کنیم مبتنی بر اراده مردم است؛ ملتی مومن بر اساس انگیزه‌های دینی و اعتقادی که برای رسیدن به آزادی‌های مشروع قیام کردند و خودشان را در پیوست دین مبین اسلام تقویت و به نقطه اوج عظمت برای تداوم زندگی شرافتمندانه رسیدند.

وی ادامه داد: بر اساس یافته هایی که در طول چهل و چند سال گذشته به دست آوردیم با ابتکار عمل مقام معظم رهبری برای تشریح گام دوم انقلاب در موقعیت جدید قرار داریم که نه تنها به سمت احیای داشته های گذشته بلکه به سمت پویایی، رشد و تمدن سازی از مسیر خودسازی حرکت می کنیم.

استاندار تهران عنوان کرد: اگر تلاش مضاعف صورت نپذیرد، میزان مقاومت ها در مقابل جمهوری اسلامی ممکن است در نقاطی ما را متوقف کند که این امر پذیرفتنی نیست.

فخاری سپس گفت: آنچه مقام معظم رهبری به عنوان اراده جدید برای تشکیل دولت جوان، پرتلاش و انقلابی مد نظر داشتند باید نقش آفرینی کند و آینده نظام را ترسیم کنند، در این مسیر گذشته پژوهی‌، حال پژوهی و آینده‌پژوهی به عنوان ارکانی که مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، مدنظر باشد.

وی عنوان کرد: حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر عقل گرایی، خردگرایی، عدالت محوری و مبارزه با فساد و تبعیض می‌تواند به عنوان الگویی در جهت حکمرانی جدید شکل بگیرد.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: حرکت امروز ما به عنوان کارگزاران نظام بایستی مبتنی بر جریان حکمرانی مورد تاکید در گام دوم انقلاب باشد و باید سرفصل این سیاست ها و الگوهای رفتاری را در ارکان برنامه ریزی، اجرایی و نظارت و کنترل مد نظر قرار دهیم.

فخاری ادامه داد: در سیاست خارجی، سیاست داخلی و رفع بعضی از موانع، گام‌های بلندی برداشته شده و توفیقات خوبی به اراده مردم و مسئولین محقق شده است.

وی اظهار داشت: آنچه به عنوان وارثان شهدا در اختیار داریم باید حفظ کنیم و در مسیر موانع را برداریم، از برنامه های مهمی که در پیش داریم انتخابات است و انقلاب ما بر اساس مشارکت و اراده مردم شکل گرفت و در طول ۴۰ سال گذشته در انتخابات اراده مردم بوده هرچند دشمنان می خواستند آن را مخدوش جلوه دهند.

استاندار تهران افزود: برای حضور موثر، فراگیر و دشمن‌شکن مردم نیازمند همگرایی در سیاست ها و رفتارها هستیم، چراکه بر اساس حضور مردم مورد سنجش قرار می‌گیریم.

فخاری تصریح کرد: حکمرانی جمهوری اسلامی استبدادی نیست بلکه همراه با مردم سالاری دینی است و اراده مردم در شکل گیری حکومت و اداره کشور موثر است؛ از اینرو حضور مردم در پای صندوق‌های انتخابات با هر گرایش و بینشی برای تداوم انقلاب اسلامی امری الزامی است.

وی خطاب به مدیران تاکید کرد: نسبت به شناسایی افراد لایق و با صلاحیت برای شکل گیری هیئت‌های اجرایی تلاش کنید و اعتماد و امید آفرینی را در میان مردم گسترش دهید و در این مسیر کنترل و رفتارسنجی زیر مجموعه‌ها انجام شود.