بنابر نظر و پیشنهاد مهدی باب الحوائجی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری و با حکم علیرضا فخاری استاندار تهران، حسین گراوند بعنوان سرپرست بخشداری کهریزک منصوب شد.

به گزارش گویای صنعت، بنابر نظر و پیشنهاد مهدی باب الحوائجی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری و با حکم علیرضا فخاری استاندار تهران، حسین گراوند بعنوان سرپرست بخشداری کهریزک منصوب شد.

درپی این موضوع صبح امروز در جلسه ای باحضور باب الحوائجی فرماندار ویژه شهرستان ری در محل بخشداری، حکم انتصاب حسین گراوند به وی ابلاغ و از زحمات هادی بادلی به جهت تصدی پست سرپرستی بخشداری طی ۸ ماه گذشته تقدیر بعمل آمد.