با افتتاح کمربندی شمالی، روستای صالح آباد از بن بست خارج میشود.

به گزارش گویای صنعت، محسن خرمی شریف شهردار قرچک در میز خدمت روستای صالح آباد، گفت: اقدامات خوبی در جاده صالح آباد توسط مدیریت شهری صورت گرفته و بزودی مسیر خیابان کارگر به این خیابان متصل می شود و خیابان مافی آباد به میدان تازه تاسیس شهید حیدری در این جاده متصل خواهد شد.

وی افزود: خبر خوبی که برای مردم فهیم قرچک و بخصوص مردم روستای صالح آباد داریم، افتتاح فاز اول کمربندی شمالی است که در فاز دوم این کمربندی، روستای صالح آباد از بن بست خارج میشود و کمربندی شمالی از کنار این روستا به سمت پوئینک میگذرد.