شهردار قرچک گفت: در جهت رفاه حال شهروندان، عملیات پیاده راه‌سازی خیابان محمدآباد قرچک با اعتبار 10 میلیارد تومان به‌زودی آغاز می‌شود.

به گزارش گویای صنعت، محسن خرمی شریف اظهار کرد: خیابان محمدآباد با توجه به سابقه‌ی تاریخی و نقشی که این خیابان به عهده دارد یکی از نقاط بسیار مهم است بر همین اساس نیاز به یک طرح ساماندهی و پیاده راه‌سازی مدنظر مدیریت شهری قرار گرفت.
وی بابیان اینکه این طرح تا ابتدای مهدیه ۱۸ اجرا خواهد شد، اظهار کرد: جهت اجرای این طرح جلسات متعددی برگزار شد و همه جنبه‌ها مورد بررسی قرار گرفت که به‌زودی طرح پیاده راه‌سازی خیابان محمدآباد آغاز می‌شود.
شهردار قرچک افزود: از دیگر اهداف تبدیل کردن خیابان محمدآباد به پیاده راه، توسعه فضای عمومی شهری تسهیل در رفت‌وآمد عابران و ایجاد رفاه برای شهروندان این خیابان قدیمی است.
این مدیر شهری گفت: طبق وعده هایی که داده بودیم، طرح ساماندهی کوچه مهدیه یک نیز سال گذشته به طول تقریبی ۲ هزار مترمربع بااعتبار تقریبی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اجرا شد.