حجت الاسلام ادیانی گفت: جمهوری اسلامی مسؤلین هیچ شأنی جز خدمتگزاری به مردم ندارند و این میسر نمی شود مگر با تلاش مجاهدان و بی وقفه مسؤلین همچنین اجتناب از زخارف دنیوی و پرهیز از اشرافی گری.

به گزارش  گویای  صنعت، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علیرضا ادیانی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جلسه بصیرت رؤسای عقیدتی سیاسی یگان‌های انتظامی سراسر کشور، بیان کرد: یاد امام و شهدا به این است که همه ما و همه مسؤلین، صادقانه و بی منت به مردم خدمتگزاری کنیم. ما نوکر و رعیت مردم هستیم و مردم ارباب و ولی نعمت ما.

وی ادامه داد: در جمهوری اسلامی مسؤلین هیچ شأنی جز خدمتگزاری به مردم ندارند و این میسر نمی شود مگر با تلاش مجاهدان و بی وقفه مسؤلین همچنین اجتناب از زخارف دنیوی و پرهیز از اشرافی گری.

حجت‌الاسلام ادیانی افزود:نفوذ معنوی به این است که همه ما از عمق جان به معارف الهی و قرآنی باور و اعتقاد داشته باشیم و هم با تمام وجود به آن عمل کنیم و در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی خودمان پیاده کنیم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی کشور گفت:زمان مسؤلیت ها بسیار کوتاه و زود گذر است و همه ما از این فرصت محدود باید برای خود سازی و خدمتگزاری صادقانه به مردم استفاده کنیم