امروز جلسه ای در دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از مردم فلسطین در راستای هماهنگ سازی برگزارشد.

به گزارش گویای صنعت به نقل از داراخبر،برگزاری جلسه حمایت از مردم غزه توسط یاران فلسطین برگزار شد.
شایق دبیر یاران فلسطین ضمن اشاره به اهمیت حمایت از مردم غزه ومحکومیت حمله رژیم منحوس اسرائیل گفت :در جریان حمایت ازمردم غزه باید همه وارد شویم .
شایق نماینده سابق تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت:در حمایت از مردم فلسطین باید بدون توجه به خط فکری وسیاسی وارد شده ودر محکومیت رژیم منحوس اسرائیل قدم برداریم .
وی در ادامه گفت:در راستای حمایت از مردم غزه باید اختلافات سیاسی را کنار بگذاریم .

شایق ضمن اشاره به خشونت عریان ونسل کشی این رژیم افزود:امروز شاهد هستیم که این رژیم کودک کش از تمامی حمایت‌های آمریکا بهره می برد وبه جنایات خود ادامه می دهد.