سخنگوی پلیس گفت: با دستور فرمانده کل انتظامی کشور پرونده حمله به آمر به معروف در نارنجستان استان فارس جهت بررسی تخلفات در اختیار بازرسی کل فراجا قرار خواهد گرفت.

به گزارش  گویای صنعت، سردار محمدسعید منتظرالمهدی، ضمن تقدیر از اقدام به موقع و آنی فرمانده انتظامی استان فارس در پیگیری موضوع هتک حرمت به بانوی محجبه و آمر به معروف و همچنین برخورد قانونی و تحویل فرد خاطی به مراجع قضایی و روانه زندان شدن ضارب، گفت: حفظ حرمت بانوان و حریم آمران به معروف و ناهیان از منکر در اولویت پلیس است.

سخنگوی فراجا، اظهار کرد: در این خصوص نیز سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور با تشکر از اقدام خواهر آمر به معروف مقرر کرد تا فارغ از پیگیری و اقدامات قضایی، پرونده این فرد در اختیار بازرسی کل فراجا قرار گیرد و در کمیسیون عالی تخلفات بررسی شود.