دکتر شالویی ادامه داد: دستگاه های مختلفی همچون صداوسیما و ...در معرفی نظامی حکیم نقش بسزایی داشتند.

به گزارش گویای صنعت،  دکتر شالویی رییس انجمن اثار و مفاخر در نشست رسانه ای که بامناسبت هفتهربزرگداشت حکیم نظامی یک قرن از آغاز بکار این انجمن می‌گذرد، بیان داشت: هفته حکیم از ۱۴ اسفند آغاز و نا روز ۲۱ با برنامه های متعدد و متنوعی برخوردار خواهد بود.

وی ادامه داد: اولین گرامیداشت در دانشگاه الزهرا گه با حضور جمعی از ادیبان و ..برگزار گردید و سپس در اهواز به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی و نیزاداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار گردید.

 

دکتر شالویی ادامه داد: دستگاه های مختلفی همچون صداوسیما و …در معرفی نظامی حکیم نقش بسزایی داشتند.

 

رئیس انجمن آثار و مفاخر تاکید کرد: با آموزش و پرورش همکاری جدی را برای معرفی مفاخر آغاز کردیم .

وی گفت: با سازمان یونسکو در تهران و سایر نهادهای فرهنگی همچون اکو نیز برنامه هایی را خواهیم داشت.