دکتر احمد احمدی صدر رئیس سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از برخورد با سرشبکه‌های کودکان کار و خیابان توسط دستگاه قضا و نیروی انتظامی خبر داد و گفت: در این بخش، برنامه مدونی آغاز شده است و تعداد زیادی از این افراد دستگیر و بازداشت شده‌اند.

به گزارش گویای صنعت،  خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران احمدی صدر دبیر قرارگاه اجتماعی شهر تهران درباره آخرین اقدامات شهرداری برای رسیدگی و ساماندهی کودکان کار و خیابانی اظهار کرد: در این زمینه طی سال گذشته ۳۲ بار طرح جمع‌آوری این کودکان توسط برخی دستگاه‌ها اجرا شد اما نتیجه‌ای نداشت و در واقع طرح شکست خورد.

او با بیان اینکه طبق قانون، شهرداری تهران هیچ وظیفه‌ای در ارتباط با کودکان کار و خیابانی ندارد، گفت: اما با این حال شهرداری تهران در قالب قرارگاه آسیب‌های اجتماعی به این موضوع ورود کرده است و هم‌اکنون شهرداری تهران، مدارس کودکان کار و خیابانی را در سطح شهر تهران راه‌اندازی کرده است و ۳۰ مدرسه در این حوزه فعالیت دارند.

رئیس سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه ۸۰ درصد از کودکان کار و خیابانی، اتباع خارجی هستند، گفت: در این زمینه اداره اتباع باید ورود کند تا این افراد به کشورشان بازگردند.

او از برخورد با سرشبکه‌های کودکان کار و خیابان توسط دستگاه قضا و نیروی انتظامی خبر داد و متذکر شد: در این بخش، برنامه مدونی آغاز شده است و تعداد زیادی از این افراد دستگیر و بازداشت شده‌اند.

احمدی صدر به اجرای طرح جدید ساماندهی کودکان کار و خیابانی در ۳ ماه آینده اشاره کرد و گفت: این طرح می‌تواند چالش‌ها و مشکلات در این حوزه را برطرف کند.