حمیدرضا عباسی مقدم رییس سازمان نخبگان ورزشی جهان در بیانیه ای مسلمانان جهان را به اتحاد و وحدت برعلیه رژیم غاصب صهیونیستی دعوت کرد.

به گزارش گویای صنعت، حمیدرضا عباسی مقدم رییس سازمان نخبگان ورزشی جهان در بیانیه ای مسلمانان جهان را به اتحاد و وحدت برعلیه رژیم غاصب صهیونیستی دعوت کرد،

متن بیانیه از این قرار است:

مسئولین کشورهای اسلامی

مسئولین حقوق بشر و بازدارنده مدعی در جهان در جنگ اسرائیل علیه مردم بی دفاع غزه مشخص شد هیچگونه کارایی ندارند و فرمایشی هستند واقعا خفت برای قدرت های جهان باد لذا کشورهای مسلمان هرروز رژیم اسرائیل هزاران بمب و موشک برسرتان می ریزد، امان از روزی که غزه و فلسطین شکست بخورد دیگر جایی برای مسلمانان وجود نخواهد داشت.

نزدیک به ۵۷ کشور مسلمان در دنیا وجود دارد فقط چند کشور تا کنون مردانه ایستادگی کردند، بیاید وجود داشته باشید دست به دست هم برای اثبات حقانیت و دفاع از مظلومان باشید نه با سکوت خود حامی ظالمان در جهان باشید بعضی از کشورها خود را کلیددار کعبه اعلام می کنند؛ اما هزاران نقطه .
دکتر حمیدرضا عباسی مقدم رییس سازمان نخبگان ورزشی جهان