حاج قاسم به شما و رهبرم قول می دهم که راهت را ادامه خواهم داد و روزی با قلمم و با جانم انتقام خون پاک شما را از آمریکا و تمام دشمنان اسلام خواهم گرفت.

به گزارش گویای صنعت، دلنوشته سیدمحمدجواد حسینی” دانش آموز کلاس سوم” به سردار سلیمانی:
سردار دل ها، شهید بزرگوار، قلمم یارای نوشتن درباره شان و منزلت شما را ندارد. شما کسی بودید که داعش را در منطقه نابود و ایران را از دست استکبار و زورگویان محافظت کردید. سردار جان، شما قهرمان ملی مقاومت هستید. دشمن همیشه از قدرت و شجاعت شماهراس داشت و به همین علت ترامپ قمارباز و خائن شما را به شهادت رساند. حاج قاسم به شما و رهبرم قول می دهم که راهت را ادامه خواهم داد و روزی با قلمم و با جانم انتقام خون پاک شما را از آمریکا و تمام دشمنان اسلام خواهم گرفت. دشمن بداند ذره ای از مواضع خودمان برای انتقام سخت از این عمل ناجوانمردانه کوتاه نخواهیم آمد.