فخاری گفت: شهرک‌های صنعتی پردیس ساماندهی می‌شود.

به گزارش گویای صنعت، در ادامه دوشنبه‌های صنعتی، علیرضا فخاری استاندار تهران همراه دیگر مسئولان از واحدهای تولیدی و صنعتی پردیس بازدید کرد.

فخاری در حاشیه این بازدیدها با اشاره به مشکلات شهرک‌های صنعتی این شهرستان اظهار داشت: در بازدیدها مشکلاتی از جمله عدم تثبیت موقعیت صنعتی و کارگاهی بخش های تولیدی وجود دارد، چراکه به واسطه اینکه از گذشته ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گرفته و در حریم محدوده حفاظت شده محیط زیست هم قرار داشته‌اند، توسعه این شهرک‌ها دچار مشکلات خاص است.

وی ادامه داد: جهت رفع مشکلات باید زمینه‌هایی برای تثبیت این شهرک‌ها فراهم شود و خط محدوده حفاظت شده در دستورکار قرار گیرد و هم با حفظ موقعیت کاربری بخش های تولیدی و صنعتی، برنامه‌ریزی برای آینده داشته باشیم؛ چرا که در حال حاضر از خدمات حوزه‌های بهداشتی و زیست محیطی محروم هستند؛ چراکه شهرداری از آنجا که این شهرک‌ها در حریم هستند، امکان خدمات‌دهی ندارند، از سوی دیگر چون تثبیت نشده‌اند هیچ سازمانی نمی‌تواند خدمات درستی به این شهرک‌ها ارائه کند.

استاندار تهران عنوان کرد: شهرک های پردیس جزو شهرک هایی است که در قالب لکه های صنعتی مورد بررسی قرار گرفته و با موافقت رئیس جمهور جزو ۳۸ لکه صنعتی مورد تثبیت است تا به شهرک صنعتی تبدیل و بعد ساماندهی شود.

فخاری همچنین بر ساماندهی مسائل زیست محیطی این شهرک‌ها تاکید کرد تا آب های سطحی ساماندهی شود.