مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان این که در شرایطی هستیم که دولت باید برای خرید مجموعه‌های جدید به صندوق کمک کند، گفت: مجموعه‌های بسیاری را داریم که در حال تخریب هستند و نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه هستیم.

به گزارش گویای صنعت، سیدمصطفی فاطمی روز جمعه ۲۱ بهمن با حضور در غرفه این مجموعه در نمایشگاه گردشگری با بیان این که صندوق حفظ و احیا یکی از مراکزی است که با هدف نجات‌بخشی بناهای تاریخی در معرض خطر هستند شکل گرفته است، اظهار کرد: هدف این صندوق این بود بناهایی که در حال تخریب هستند را خریداری کرده و به سرمایه‌گذارانی که توانایی احیای آن را دارند، واگذار کند.

او با بیان این که در مسیر اجرا با مشکلات و موانع زیادی رو به رو شد و در قالب طرح پردیسان بناهای زیادی خریداری شد و واگذاری‌های متعددی انجام شد، ‌گفت: اکنون عمده واگذاری‌هایی که توسط صندوق انجام شده به بهره‌برداری رسیده و بسیاری از بناها به جاذبه‌های تاریخی تبدیل شدند و محل اقامتی و پذیرایی هستند.

فاطمی افزود: روندی که طی شده به لحاظ نوساناتی که صنعت گردشگری داشته است جایگزین هزینه انجام شده، نشده تا صندوق توسعه و احیا بتواند رسالت خود را به درستی ایفا کند چراکه در صندوق قرار بود از درآمد آن‌ها خانه‌ها و مجموعه‌های جدید را خریداری و در اختیار سرمایه‌گذاران جدید قرار دهد.

او با تاکید بر این که در شرایطی هستیم که دولت باید برای خرید مجموعه‌های جدید به صندوق کمک کند، گفت: مجموعه‌های بسیاری را داریم که در حال تخریب هستند و این امکان برای وزارت میراث‌فرهنگی وجود ندارد که همه آن‌ها را مرمت کند برای همین نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه هستیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: نیازمند تحول در این حوزه هستیم که این تحول می‌تواند با طرح دیگری مثل پردیسان با رویکرد جدیدی که صندوق در پیش گرفته و از بحث پذیرایی و اقامتی بیرون آمده با موضوعات فرهنگی هنری و دیگر جاذبه‌ها را در کنار موضوعات بهره‌برداری دیده است در عین حال،‌ می‌تواند تحولی را در بافت‌های تاریخی و بناهای ثبتی به وجود آورد و آینده بهتری را برای صندوق و بناهای تاریخی کشور متصور باشیم.