سید علی یزدی خواه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات مردم ساکن در حریم آثار میراثی در شهرهای شیراز، یزد، ری بیان داشت: در حال حاضر وزارت میراث فرهنگی به صورت یکدفعه چند روستا یا بخشی از یک شهر را در لیست میراث فرهنگی اعلام می‌کند، این در حالی است که نه حقوق مالکانه رعایت شده و نه مردم تعیین تکلیف شده‌اند.

به گزارش گویای صنعت، سید علی یزدی خواه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات مردم ساکن در حریم آثار میراثی در شهرهای شیراز، یزد، ری بیان داشت: در حال حاضر وزارت میراث فرهنگی به صورت یکدفعه چند روستا یا بخشی از یک شهر را در لیست میراث فرهنگی اعلام می‌کند، این در حالی است که نه حقوق مالکانه رعایت شده و نه مردم تعیین تکلیف شده‌اند.

وی افزود: میراث فرهنگی به تنهایی قادر نیست موضوعات حرائم آثار میراثی را حل و فصل کند و در برنامه توسعه هفتم پیشنهاد شده است که حریم های آثار میراثی به صورت ضابطه مند تعریف شود و وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور، مکلف هستند حقوق مالکانه مردم را جبران نمایند.

براساس بند (پ) ماده ۸۳ برنامه توسعه هفتم؛ دولت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور، نسبت به جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده‌اند، تا پایان سال اول برنامه، اقدام نماید.

در پایان یزدی خواه ضمن تذکر جدی به دولت در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان گفت: پاداش پایان خدمت و رتبه بندی فرهنگیان بعد از گذشت دو سال، هنوز بلاتکلیف مانده است و همچنان معلمان بازنشسته عزیز، چشم انتظار هستند، از دولت محترم می خواهیم هر چه سریعتر این موضوع را حل نماید.