در همین راستا وزیر نیرو طی تماسی با مدیرعامل محترم برق منطقه ای تهران علت عدم اجرا این دستور را جویا و دستور تسریع در این اقدام را صادر نمودند.

به گزارش گویای صنعت، در این دیدار سیدعلی یزدی خواه با اشاره به دیدار نوروزی با جناب آقای محرابیان در فروردین ماه سال جاری پیرامون جابجایی دکل های برق فشار قوی در تعدادی از مناطق شهرستان ری و لزوم حل مشکل ۴۰ ساله این عزیزان عنوان داشتند؛ با عنایت به بازدیدهای میدانی به همراه مدیرعامل محترم برق منطقه ای استان تهران و علیرغم اهتمام و عزم ایشان برای حل این موضوع، تاکنون اقدام موثری در این خصوص صورت نگرفته است و با توجه به شرایط فصلی و امکان جابجایی دکل های برق در ایام خاصی از سال، خواستار تسریع در این امر شدند.

همچنین وزیر نیرو در خصوص کمبود منابع مالی که علت اصلی عدم اجرای این پروژه می باشد دستوراتی را صادر و به مراجع ذیربط ابلاغ نمودند.