در این دیدار با پیگیری سید علی یزدی خواه، هماهنگی های لازم جهت حضور ریاست محترم جمهوری به شهرستان ری صورت پذیرفت.

به گزارش گویای صنعت، یزدی خواه در‌ این دیدار با تاکید بر لزوم توجه و نگاه ویژه به شهرستان ری به عنوان قبله تهران خواستار تکمیل طرح های نیمه تمام بیمارستانی، اجرا و تکمیل قطعات کمربندی دوم تهران، آبرسانی به جنوب شهرستان ری و … شد.

گفتنی است در این دیدار با پیگیری سید علی یزدی خواه، هماهنگی های لازم جهت حضور ریاست محترم جمهوری به شهرستان ری صورت پذیرفت.