آیت‌الله رئیسی در ادامه بازدیدهای میدانی از شهرستان‌های استان تهران دقایقی پیش در رأس هیئتی مهمان مردم شهرستان ری شد تا ضمن بازدید از پروژه‌های نیمه‌تمام این شهرستان، در جریان آخرین وضعیت این شهرستان قرار گیرد.

به گزارش گویای صنعت، در سفر ‌آیت‌الله رئیسی بازدید از پروژه‌های عمرانی، بیمارستان هفت تیر و کمربندی دوم تهران و دیدار با مردم ولایتمدار و حضور در جلسه شورای اداری شهرستان برنامه‌ریزی شده است.

 

آیت‌الله رئیسی در ادامه بازدیدهای میدانی از شهرستان‌های استان تهران دقایقی پیش در رأس هیئتی مهمان مردم شهرستان ری شد تا ضمن بازدید از پروژه‌های نیمه‌تمام این شهرستان، در جریان آخرین وضعیت این شهرستان قردر سفر ‌آیت‌الله رئیسی بازدید از پروژه‌های عمرانی، بیمارستان هفت تیر و کمربندی دوم تهران و دیدار با مردم ولایتمدار و حضور در جلسه شورای اداری شهرستان برنامه‌ریزی شده است.
ایشان پس از بادید از بخش فشافویه شهرستان ری  در حال عزیمت به بخش قعله نو می کنند.