با حکم قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور، رئیس و اعضا شورای فنی استان گیلان منصوب شدند.

به گزارش گویای صنعت، با حکم علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، ولی جهانی، محمدرضا امیری‌نژاد، بیژن عباسی، سیدپیام شاعف، میثم سلیم‌زاده شوئیلی، سید محمدرضا فاروغی، مژگان خاکبان و لیلا خستوان عنوان اعضای شورای فنی میراث منصوب شدند.

شورای فنی هر استان متشکل از: مدیرکل استان (رئیس شورا)، معاون میراث فرهنگی استان (دبیر و عضو شورا) و جمعی از کارشناسان متخصص و مجرب این حوزه و بعضاً معماران تجربی است که بنا بر وسعت و حجم فعالیت هر استان،‌ تعداد اعضا متغیر است.
این شورا به منظور نظارت هدفمند و یکپارچه، بررسی‌های دقیق کارشناسی و اخذ تصمیم در قالب قوانین و مقررات موجود و استفاده از خرد جمعی برای نظم‌دهی و اجرایی‌کردن وظایف وزارتخانه در حفاظت و صیانت قانونمند از آثار تاریخی غیر منقول ثبت‌ شده در فهرست آثار ملی و سایر فهرست‌های ذی‌ربط تشکیل شده است.
عمده فعالیت این شورا بررسی و اظهار نظر اولیه در مواردی همچون تطابق شرح خدمات مصوب کمیته فنی معاونت میراث‌فرهنگی کشوربا شرایط ویژه آثار تاریخی؛ تدوین دستورالعمل‌های پیشنهادی به‌منظور حسن انجام وظایف شورای فنی استان در حد اختیارات؛ بررسی و اظهار نظر اولیه درباره ضوابط طرح‌های تهیه‌ شده در ارتباط با آثار تاریخی‌فرهنگی؛ بررسی و اظهار نظر اولیه در خصوص طرح‌های شهری و روستایی؛ و همچنین بررسی و اظهار نظر اولیه درباره گزارش‌های کارگاه‌های مرمتی است.