شمس احسان در نشست با پیشکسوتان و ورزشکاران منطقه ۹ از راه اندازی پنج مرکز استعدادیابی ورزشی در شهر تهران خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، زهرا شمس‌احسان رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در نشست با پیشکسوتان و ورزشکاران منطقه ۹ ضمن گفت‌وگو با قهرمانان ورزشی این منطقه به چالش‌ها و مشکلاتشان رسیدگی و پیشنهاداتی در جهت رفع آن‌ها ارائه داد.

شمس‌احسان بر لزوم تعامل بین ورزشکاران و شهرداری منطقه تاکید کرد و گفت: ورزشکاران در راستای افزایش سرانه ورزش در کنار مدیریت شهری و شهرداری منطقه ۹ قرار گیرند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه افزود: باید از تجربه و ظرفیت پیشکسوتان در پویش‌های ورزشی که در سطح مناطق برگزار می‌شود، استفاده کرد.

رئیس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های ما به‌کارگیری قهرمانان ورزشی برای آموزش جوانان و نوجوانان است، گفت: باید ظرفیت‌ها و استعدادهای ورزشی هر منطقه شناسایی و بر اساس آن تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی شود.

شمس‌احسان با بیان اینکه سازمان ورزش شهرداری تهران موظف است تا پایان سال پنج مرکز برای استعدادیابی‌های ورزشی شهروندان راه‌اندازی کند، گفت: پس از شناسایی با هماهنگی هیأت‌های ورزشی شهر تهران این استعداد‌ها در مسیر پیشرفت هدایت خواهند شد.

در ادامه این نشست مرتضوی شهردار منطقه ۹ با بیان اینکه ۵۰ درصد از فضای منطقه ۹ را فرودگاه مهرآباد دربرگرفته  و ۳۰ درصد آن پادگان نظامی است، گفت: کمبود زمین برای افزایش سرانه‌های ورزشی در منطقه داریم.

همچنین شمس‌احسان پیش از این‌ نشست از مجموعه‌های ورزشی کوثر، ذوالفقار، شهربانو، نشاط و شهید فراهانی بازدید و پیشنهاداتی در جهت رفع مشکلات این مجموعه‌ها ارائه کرد.