دارابی گفت: در حوزه میراث ملموس که شامل بناها و ابنیه های تاریخی می باشد، با ۲۶ اثرثبت شده جهانی رتبه ۹ را داریم

به گزارش گویای صنعت، صبح امروز علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی در نشست خبری اظهارداشت: در حوزه میراث ملموس که شامل بناها و ابنیه های تاریخی می باشد، با ۲۶ اثرثبت شده جهانی رتبه ۹ را داریم.

وی ادامه داد: در میراث ملموس هر کشوری سهمیه دارد و امسال ما بحث ۵۶ کاروانسرا را داشتیم .

دارابی با اشاره به اینکه  یلدا مظهر لطف و گردش شب و روز ، سنت نیاکان و اجداد ما هست، بیان داشت: یلدا اغازی بی اغاز دارد و قدمت آن به قدمت نوروز است .