در هجدهمين کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران مشكلات 28 واحد تولیدی و صنعتی مورد پيگيري قرار گرفت.

به گزارش گویای صنعت، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست “علی مهری” معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، “سعید صادقی” مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، “محمود سیجانی” رییس سازمان صمت و اعضا در محل استانداری برگزار شد.

رسیدگی به مسائل و مشکلات غیر بانکی و بانکی تعداد ۲۸ واحد تولیدی و صنعتی دستور کار این جلسه بوده است.
“سعید صادقی” مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران همچنین در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای تولیدی را ارائه داد.