شهردار منطقه۱۳ از بررسی ،رفع مشکلات و خرابی‌های موجود در پل‌های عابر مکانیزه محدوده خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه با اشاره به فعالیت پل های مکانیزه در محدوده گفت : در راستای نگهداشت سطح منطقه و رسیدگی به وضعیت پلهای عابرپیاده مکانیزه ، اداره زیباسازی منطقه با همکاری سازمان زیباسازی نسبت به رفع مشکلات در یونیت های پل مکانیزه در محور خیابان های خاقانی و بزرگراه شهید دوران اقدام کرد .
او افزود : با حضور مدیران ذیربط منطقه و نمایندگان سازمان زیباسازی، بازدیدی از پل های عابر پیاده مکانیزه صورت گرفت تا بعد از رفع عیب و ایمن‌سازی کامل، در اختیار شهروندان قرار گیرد.
محمد هادی علی احمدی با اشاره به اهمیت و کارایی پل های مکانیزه برای سالمندان و کودکان ومعلولان خاطر نشان کرد : با توجه به ضرورت روشنایی پل های عابر پیاده در طول شب و افزایش امنیت شهروندان، خاموشی پلها نیز برطرف می شود،
شهردار منطقه ۱۳ با اشاره به تداوم رسیدگی به وضعیت نگهداشت محلات در سال جاری خاطر نشان کرد : نگهداشت مناسب و رفع کمبودها و نابسامانی های شهری یکی از مهم ترین مطالبات شهروندان از مدیریت شهری است و بر همین اساس و با هدف ارتقا خدمات رسانی شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان بازدیدهای مستمر از نواحی چهار گانه و رسیدگی به درخواست ها و مشکلات شهروندان در سال جاری نیز انجام خواهد شد.