سامانه ۱۳۷ پلاس شهرداری منطقه یک در اسفند ماه، ۱۴ هزار و ۳۷۹ پیام شهروندی را در خصوص برف روبی دریافت و به واحد های مربوطه ارجاع داد.

به گزارش گویای صنعت، علی لطفی مدیر سامانه ۱۳۷پلاس شهرداری این منطقه گفت: طی برررسی صورت گرفته از سامانه تحلیل اطلاعات سامانه ۱۳۷، از شروع بارش برف در اسفند ماه سال جاری تاکنون تعداد ۱۷ هزار و ۵۶۷ مورد پیام مربوط به برف در سطح شهر تهران ثبت شده است که ۸۲ درصد پیام ها معادل ۱۴ هزار و ۳۷۹ مورد مربوط به شهرداری منطقه یک شهر تهران بود.

او افزود: با ارجاع پیام ها به حوزه های مربوطه طی تلاش شبانه روزی نیروهای زحمتکش واحد های اجرایی نواحی ده گانه با توجه به اولویت بندی معابر اصلی درجه یک و دو و سپس معابر فرعی تمامی پیام ها اثرگذاری و پاسخ داده شد.

لطفی تصریح کرد: بیشترین سهم درخواست ها به ترتیب مربوط به ناحیه ۳ با ۴ هزار و ۳۶۵ پیام و کمترین پیام مربوط به ناحیه ۵ با ۲ هزار و ۷ پیام در بین نواحی ده گانه منطقه یک بوده است.