تولید انواع خودرو در بخش خصوصی در 5 ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 78 درصد رشد داشته است.

به گزارش گویای صنعت به نقل از فارس، بررسی وضعیت تولید خودرو در بخش خصوصی حاکی از آن است که در ۵ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید خودرو سواری در بخش خصوصی ۸۲ درصد رشد داشته است.

براساس آمار وزارت صمت، تولید انواع خودرو در بخش خصوصی در ۵ ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۸ درصد رشد داشته است.

تعداد تولید خودروی سواری در ۵ ماه اول سال گذشته توسط بخش خصوصی ۴۸ هزار و۲۶۷ دستگاه بوده که در ۵ ماه اول امسال به ۸۷ هزار و۸۸۳ دستگاه افزایش یافته است.

در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ در مجموع ۱۲ هزار و ۳۸۲ خودرو سواری تولید شده بود اما در مرداد ماه امسال خودروهای تولید شده به ۱۷ هزار و ۳۰۶ دستگاه رسید.

همچنین در ۵ ماه اول سال گذشته تعداد ۶۳ هزار و ۳۹۹ دستگاه انواع خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده بود اما در ۵ ماه اول امسال به ۱۱۲ هزار و ۶۳۹ دستگاه افزایش یافته است.

تولید (وانت)، (مینی بوس و میدل باس) در سال جاری نسبت به سال گذشته به ترتیب ۵۲ و ۱۲ درصد رشد داشته است اما تولید ون ۷۱ درصد و تولید اتوبوس ۵۰ درصد کاهش یافته است.

سهم بخش خصوصی در سال جاری تولید حدود ۲۱ درصد انواع خودرو از کلی تولید خودرو در کشور بوده که این میزان در سال ۹۸ فقط ۵ درصد بوده است.

در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۱ در مجموع ۶۳ هزار دستگاه انواع خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده است. همچنین در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۲۵ هزار و ۱۰۶ دستگاه انواع خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده است.

در سال ۱۳۹۹ در مجموع ۲۲ هزار و ۳۷۷ دستگاه خودرو  و در ۵ ماه اول سال ۱۳۹۸ در مجموع ۱۶ هزار و ۵۸۱ دستگاه خودرو تولید شده بود.