کانال بتنی آب های سطحی با هدف رفع مشکل آبگرفتگی در خیابان شهید باهنر محدوده منظریه در حال احداث است.

به گزارش گویای صنعت، مجید افشاری معاون فنی و عمرانی منطقه با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به مشکل قدیمی آبگرفتگی در محدوده منظریه نیاوران، که نارضایتی اهالی را به همراه داشت بررسی های لازم انجام و با برگزاری مناقصه و شناسایی پیمانکار، احداث کانال بتنی مسلح زیرسطحی در این محدوده آغاز شد.

افشاری افزود: این کانال به طول ۶۰۰ متر خواهد بود که انجام یافتن آن تا پایان سال مشکل آبگرفتگی در این محدوده را با دبی یک مترمکعب در ثانیه رفع می کند.

معاون شهردار منطقه یک همچنین به دلیل برپایی کارگاه عمرانی در مدت اجرای این طرح، از حسن همکاری و بردباری کسبه و شهروندان قدردانی و تشکر کرد.