معابر و بوستان های سطح منطقه با هدف ایمنی، جلوگیری از بروز خسارات و تامین رضایت شهروندان به طور مستمر بازدید می شوند.

به گزارش شبکه خبری گویای صنعت، محمد هادی علی‌احمدی، شهردار منطقه ۱۳ با بیان این نکته که رعایت اصول بهداشت، ایمنـی و محیط زیست، زیر بنای تمامی فعالیت ها و پیشرفت های منطقه است، بر تقویت سیـستم نظارت و مدیریت به منظور ایمن سازی محیط عاری از خطر برای شهروندان تاکید کرد.
او، نظارت بر عملکرد پیمانکاران و تمامی پروژه هایی که در سطح منطقه فعال هستند را لازم دانست و تصریح کرد پایش و بازدید مستمر بوستانها توسط کارشناسان HSE نواحی صورت گرفته و ارائه گزارش عدم انطباق موارد مشاهده شده جهت رفع نواقص و حصول ایمنی کامل به طور منظم انجام می شود.
وی درادامه گفت: این نظارت به منظور نهادینه سازی فرایند عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست و بر اساس دستور العمل های ابلاغی ، با هدف ایمن سازی و جانمایی صحیح کلیه تجهیزات و وسایل موجود در بوستانها اعم از زمین های بازی کودکان، وسایل بدنسازی، سیستم های روشنایی، آب نما، سرویس های بهداشتی و مبلمان پارکی انجام می شود.