روابط عربستان و اسرائیل فقط یک دلیل برای اسراییل دارد تصرف عربستان مثل فلسطین. و حذف مسلمانان از جهان .

به گزارش گویای صنعت، دکتر حمیدرضا عباسی مقدم رییس سازمان نخبگان ورزشی جهان متنی را در رابطه با علل روابط عربستان و اسرائیل نوشت؛

پادشاهی عربستان سعودی
روابط عربستان و اسرائیل فقط یک دلیل برای اسراییل دارد تصرف عربستان مثل فلسطین. و حذف مسلمانان از جهان .
امادرخصوص سازمان ملل اقای گوترش باید هرچه زودتر کشور اسرائیل را جنایت کار جنگی معرفی کنید، بزودی مطمئن باشید حماس هنگامی که بخواهد نابود بشود، قسم خورده اند کل اسراییل را نابودکنند.

کلید انفجار آماده است. ان موقع است که که باید کاسه چه کنم و چه کنم کل جهان باید دست بگیرد.
و اما تعهدیدات امریکا بر ایران یک حد دارد سعی کنید ایران را اعصبانی نکنید انموقع ایران کاری می کند که امریکا با ژاپن کرد امام خمینی یک وصیت کرده است محل دفع ریگان خلیج فارس ایران به معنای این جمله دقت کنید !
دکتر حمیدرضا عباسی مقدم حامی مردمان جهان و صلح و دوستی