استاندار تهران‌گفت: روابط عمومی ها نقش جریان‌سازی وتبیین سیاست ها را بر عهده دارند.

به گزارش گویای صنعت،  علیرضا فخاری استاندار تهران در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان، انعکاس فعالیت های ادارات و سازمان‌ها و‌همچنین برنامه ریزی انجام امور بر اساس تقویم و‌ مناسبت‌های مختلف را از وظایف عام روابط عمومی ها خواند و فاصله گرفتن از قالب فعالیت های سازمانی و تبیین سیاست ها و ‌تولید محتوای جدید و  بدیع را عامل رشد روابط عمومی ها دانست و گفت:  در جهانی که هر لحظه در حال تغییر است،  خلاقیت، نوآوری  و استفاده از ابزارهای خلاقانه، پویایی و‌ نشاط را به سازمان منتقل کرده و‌ در نهایت موجب موفقیت سازمان خواهد شد.

وی با تاکید بر نقش سیاست گذاری روابط عمومی ها، کنش گری و‌ جریان سازی را از وظایف شورای هماهنگی روابط عمومی عنوان کرد و افزود: وقتی صحبت از سیاست گذاری به میان می آید یعنی هر واحد روابط عمومی باید در حد و اندازه سازمان‌های ملی نظیر صدا و سیما و سازمان تبلیغات فکر کرده و با تشریح درست و منصفانه وقایع و انجام عملیات روانی مناسب بر مغزها تسلط پیدا کرده و قلب ها را تسخیر کند.

استاندار تهران شناخت دقیق از محیط را عامل اصلی موفقیت روابط عمومی ها دانست و با بیان اینکه افزایش سطح کیفی روابط عمومی ها موجب ارتقا سازمان متبوع می‌شود،  اظهار داشت: اثر گذاری هر سازمان بر جامعه با همت روابط عمومی ها رقم‌ می‌خورد لذا برای تاثیر بر جامعه باید همه ظرفیت های سازمان را همگرا کرده و با تمرکز بر یک حوزه خاص و‌ تولید محتوای مناسب در آن حوزه بازخورد کار خود را در جامعه ببینید.

فخاری سپس گفت: روایت گری شرط اول توفیق است و روابط عمومی ها باید وقایع را در زمان طلایی خود و با بیان حقیقت موضوع منتشر کنند؛ چرا که مردم از شنیدن واقعیت لذت برده و اگر واقعیت ها برای مردم تشریح شود در بسیار از مواقع از مردم جلوتر هستند.

وی از اعضای شورای روابط عمومی خواست تا با هم اندیشی و هم افزایی محور هایی که موجب تحول می‌شود را شناسایی کرده و آنها را در امور خود بکار بگیرند تا بعد از مدتی شاهد پیشرفت و تاثیر گذاری این شورا باشند.

گفتنی است در پایان جلسه استاندار تهران و کیهان مدیرکل حوزه استاندار، احکام اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی ها را به اعضا اهدا کرد.