رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجابا گرامیداشت روز قدس بیان داشت:روز جهانی قدس تجلی حمایت از مظلومان جهان و اعلام انزجار از ظالمان است که به مردم مظلوم فلسطین هویتی دوباره بخشید.

به گزارش گویای صنعت، سردار “حسین رحیمی”اظهار داشت: روز قدس، روز جهان اسلام است، روزی که مسلمانان جهان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، با حضور میلیونی خود هم صدا با هم و با مشت هایی گره کرده که نشان دهنده عزم راسخ آنان در دفاع از آرمان های ملت بزرگ فلسطین و محکوم کردن جنایت ها و ظلم و ستم رژیم غاصب صهیونستی است رزمای شی جهانی را برگزار می کنند.
روز جهانی قدس، ابتکار امام راحل عظیم الشان بود که در معادلات سیاسی دنیا اثر گذار است چرا که همه ملت های آزاده دنیا در این روز انزجار و نفرت خود را از جنایت های رژیم سفاک صهیونیستی اعلام می دارند و حمایت و پشتیبانی خود را از مردم مظلوم فلسطین و در واقع از همه مظلومان و ستمدیدگان جهان نشان می دهند.
روز قدس روز تجلی اتحاد و انسجام مسلمانان است که نشان می دهد مسلمانان با اتحاد و انسجام خود می توانند طومار ظالمان را درهم بپیچند.
روز جهانی قدس به مردم مظلوم فلسطین هویتی دوباره بخشید و نقطه عطفی شد در قیام و ایستادگی آنان در برابر دد منشی های رژیم جعلی صهیونیستی و به مردم فلسطین جسارت و توان مقاومت داد.
حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس تکلیفی شرعی و انسانی است برای دفاع از مظلومان عالم که امروز در راس این مظلومیت و تظلم خواهی مردم مظلوم فلسطین قرار دارند که قریب ۷۰ سال است که تحت ظلم و ستم غاصبان صهیونیستی با همه وجود در مقابل جنایت های این ظالمان ایستاده اند .
روز جهانی قدس تجلی حمایت از مظلومان جهان و اعلام انزجار از ظالمان است.