از سوی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع روغن بکر روغن کشی شده در محل اعلام شد.

به گزارش  گویای صنعت، قیمت انواع روغن بکر روغن کشی شده در محل به شرح ذیل اعلام شد.

روغن بذر کتان ۵۰۰ میلی لیتر ۱۱۵ هزار تومان
روغن بذر سیاهدانه ۵۰۰ میلی لیتر ۳۲۸ هزار تومان
روغن بذر شاهدانه ۵۰۰ میلی لیتر ۲۵۰ هزار تومان
روغن پودر نارگیل ۵۰۰ میلی لیتر ۲۰۰ هزار تومان
روغن تخمه آفتابگردان ۵۰۰ میلی لیتر ۹۷ هزار تومان
روغن تخمه کدو ۵۰۰ میلی لیتر ۲۵۵هزار تومان
روغن خردل خالص ۵۰۰ میلی لیتر ۱۰۰هزار تومان
روغن دانه خشخاش خالص ۵۰۰میلی لیتر ۴۳۵ هزار تومان
روغن دانه رازیانه خالص ۵۰۰میلی لیتر ۲۴۰ هزار تومان
روغن دانه زیره سبز خالص ۵۰۰میلی لیتر ۵۶ هزار تومان
روغن دانه کرچک ۵۰۰میلی لیتر ۱۶۵ هزار تومان
روغن دانه کنجد ۵۰۰ میلی لیتر ۱۵۶ هزار تومان
روغن مغز بادام درختی (شیرین) ۵۰۰ میلی لیتر ۳۱۵ هزار تومان
روغن مغز بادام درختی (تلخ) ۵۰۰ میلی لیتر ۲۰۵ هزار تومان
روغن مغز فندق ۵۰۰ میلی لیتر ۳۹۸ هزار تومان
روغن مغز گردو سفید ۵۰۰میلی لیتر ۱۹۸ هزار تومان
روغن مغز هسته زردآلو ۵۰۰ میلی لیتر ۹۸ هزار تومان
روغن هسته انگور ۵۰۰ میلی لیتر ۱۶۵ هزار تومان