با هدف خدمت رسانی هر چه بهتر به شهروندان، خودروهای 137 پلاس نوسازی و از انبار جدید تجهیزات این سامانه رونمایی شد.

به گزارش گویای صنعت، محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه گفت: خودروهای ۱۳۷ منطقه ۱۳ علیرغم ماهیت خدمات رسانی به شهروندان داشته و نظافت، زیبایی ، سلامت و کارایی این خودروها از اهمیت زیادی برخوردار است .
او افزود : خودرو های ۱۳۷ منطقه، قریب به ۶ سال گذشته بعد از تغییر کاربری و تحویل به مناطق نیاز به نوسازی و نگهداری داشت که این اقدام در منطقه ۱۳ اجرایی شد.
شهردار منطقه اظهار داشت :در این اقدام، خودروها از نظر وضعیت ظاهری، فنی سرویس، تعمیر و نوسازی شدند.
محمد هادی علی احمدی با اشاره به رونمایی از انبار جدید تجهیزات ۱۳۷ ناحیه۲ ادامه داد: همچنین ناحیه ۲ منطقه ۱۳ بدلیل شرایط خاص جغرافیایی ، در محدوده خدمات رسانی ، وجود دسترسی های خاص مثل خیابان پیروزی و … از منظر ارائه خدمات در جایگاه ویژه ای قرار دارد و تجهیز این ناحیه الزامی بود که در این راستا، انبار ۱۳۷ ناحیه۲ به طور ویژه تجهیز، نوسازی و کارآمدتر از گذشته آماده خدمات رسانی شده است.