به مناسبت گرامیداشت عید سعید فطر، اداره زیباسازی معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه۱۳ نسبت به انجام مجموعه ای از فعالیت های ویژه و اقدامات متنوع در راستای مناسب سازی نما و منظر شهری اقدام کرد.

به گزارش  گویای  صنعت، محمدهادی علی احمدی ، شهردار منطقه۱۳ در تشریح اقدامات مختلف برای گرامیداشت عید سعید فطر گفت : در راستای فضاسازی محدوده، با استفاده از  ۱۰ هزار متر طول ریسه نوری و ۱۷ هزار متر طول ریسه پارچه ای، خیابان ها و میادین پر تردد آذین بندی شد.
او به نصب پنج المان حجمی ماه اشاره کرد و افزود : این المان حجمی با متن آیه ای از قرآن کریم است که به مناسبت ایام مبارک رمضان و عید فطر به معرض دید عموم درآمد.
شهردار منطقه ۱۳ در خصوص جانمایی پنج المان حجمی گل نرگس افزود : این المان های حجمی به ارتفاع ٧ متر  با دو نمای شب و روز جانمایی شد.
به گفته او، اهتزاز  ٣٠۴ تخته پرچم پایه کوتاه و بلند ایران و همچنین پرچم های الوان و ۳۰۰ تخته پرچم های پایه کوتاه ایران و الوان، و تبلیغات محیطی و فرهنگی “عید فطر عید همبستگی” به مساحت ۲۰۰ متر مربع از دیگر اقدامات انجام شده شهرداری منطقه ۱۳ همزمان با عید سعید فطر بود.