شهردارقیامدشت باحضور در صحن شورای اسلامی شهر قیامدشت به دفاع از لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده این شهر پرداخت.

به گزارش گویای صنعت، حسین ترکاشوند در جلسه پارلمان شهری قیامدشت که به ریاست وحید خسروآبادی و باحضور تمامی اعضا برگزار شد، سال آینده شهرقیامدشت را سال ایجاد منابع درآمد پایدار شهری عنوان کرد و گفت: با توجه به انجام زیرساختهای لازم در شهر و آغاز برخی دیگر از پروژه های عمرانی در ماههای آینده، برنامه حوزه مدیریت شهری در سال آینده ایجاد بستر تحقق منابع درآمد پایدار شهری است تاضمن بهره مندی شهروندان از امکانات، زمینه ایجاد درآمدهای شهری برای اجرای پروژه های آتی و تامین منابع جاری فراهم‌ گردد.

شهردارقیامدشت بابیان اینکه بودجه درآمدی سال جاری در نه ماهه امسال محقق گردیده اظهارداشت: باتوجه به تامین مالی پروژه های پیشنهادی شهر، عملیات روکش آسفالت خیابان شهدا و لکه گیری معابر بزودی اجرایی میشود.

همچنین طرحهای امتداد بلوار امام خمینی(ره) به سمت جاده چهلقز و تعریض خیابان ولیعصر جنوبی تا بزرگراه امام رضا(ع) نیز دردستور کار قرارگرفته است