سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در تذکری، گفت: رئیس کمیسیون انرژی در جریان بررسی بودجه پیشنهادی در مورد موضوع ضابطه مندی و شفافیت بودجه شرکت های دولتی وزارت نفت را مطرح کرد که پیش از ارائه آن حدود نیم ساعت با معاون برنامه ریزی وزارت نفت این موضوع را مطرح و ایشان نیز پذیرفت اما زمانی که پیشنهاد می خواست مطرح شود از صحن خارج شد و در تماسی با نماینده سازمان برنامه و بودجه بیان کرد که موافق این موضوع نیست و این موارد وهن مجلس است و نمایندگان دولت نباید نمایندگان را فریب دهند و خلاف صداقت عمل کنند.

به گزارش گویای صنعت به نقل از نفت آنلاین، مالک شریعتی نیاسر در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح تأسیس سازمان ملی اقامت طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس، گفت: اگر قرار است برای این موضوع کمیسیون مشترک تشکیل شود خلاف شأن مجلس نیست و برخلاف اظهارات رحیمی جهان آبادی وهن مجلس هم نیست.

وی افزود: مجلس در این رابطه تصمیم می گیرد و انتظار داریم برخی از نمایندگان نطق سیاسی نکنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: رئیس کمیسیون انرژی در جریان بررسی بودجه پیشنهادی در مورد موضوع ضابطه مندی و شفافیت بودجه شرکت های دولتی وزارت نفت را مطرح کرد که پیش از ارائه آن حدود نیم ساعت با معاون برنامه ریزی وزارت نفت این موضوع را مطرح و ایشان نیز پذیرفت اما زمانی که پیشنهاد می خواست مطرح شود از صحن خارج شد و در تماسی با نماینده سازمان برنامه و بودجه بیان کرد که موافق این موضوع نیست و این موارد وهن مجلس است و نمایندگان دولت نباید نمایندگان را فریب دهند و خلاف صداقت عمل کنند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: یک سال گذشته در مورد تغییر معاون برنامه ریزی وزارت نفت تذکر دادیم زیرا مغایر سیاست ها و رویکردهای دولت رئیسی است. تقاضا داریم دولت نسبت به ادامه فعالیت معاون برنامه ریزی تجدیدنظر کند.
عبدالرضا مصری در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: محتوای تذکر شما مطابق با بند ۱۱ نیست زیرا شأنی از بین نرفته است؛ طرح تأسیس سازمان ملی اقامت به کمیسیون تخصصی برای بررسی ارجاع شد و مورد رسیدگی قرار گرفت و در حال حاضر براساس آئین نامه عده ای از نمایندگان تقاضای اصل ۸۵ شدن آن را دارند و چون مصوبه برای کمیسیون مشترک نداریم بنابراین این تقاضا باید مورد بررسی قرار بگیرد.