متاسفانه در پیاده رو پیش از آنکه عابر پیاده دیده بشود، موتورسواران دیده می شوند! این وضعیت در خیابان هایی نظیر انقلاب و جمهوری بسیار شرایط بدتری نسبت به سایر خیابان های شهر تهران است ؛اما متاسفانه پلیس راهور با موتور سوارانی که برای فرار ازترافیک به پیاده رو وارد می شوند و سلامت خود و سایر عابرین را به خطر می اندازند برخورد نمی کند. انتظار داریم درباره این ماجرا هر چه زودتر فکری بشود.

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت آمده است که؛ متاسفانه در پیاده رو پیش از آنکه عابر پیاده دیده بشود، موتورسواران دیده می شوند!

این وضعیت در خیابان هایی نظیر انقلاب و جمهوری بسیار شرایط بدتری نسبت به سایر خیابان های شهر تهران است ؛اما متاسفانه پلیس راهور با موتور سوارانی که برای فرار ازترافیک به پیاده رو وارد می شوند و سلامت خود و سایر عابرین را به خطر می اندازند برخورد نمی کند.

انتظار داریم درباره این ماجرا هر چه زودتر فکری بشود.