حالا که دولت برای مهار گرانی ها و کاهش تورم اقدامی نمی کند ،از آن انتظار داریم تا کمی هم به وضعیت مستاجران نگاه کند و با نظارت بر بازار مسکن و بنگاه های املاکی مراقب مستاجران باشد.

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت آمده است که؛ در حالی که به فصل جابجایی نزدیک می شویم ، نگرانی مستاجران رو به افزایش می رود .
متاسفانه هرسال شاهد افزایش نرخ اجاره خانه هستیم و این در حالی است که حقوق ها ناچیز است و تورم روند صعودی را طی می کند .
حالا که دولت برای مهار گرانی ها و کاهش تورم اقدامی نمی کند ،از آن انتظار داریم تا کمی هم به وضعیت مستاجران نگاه کند و با نظارت بر بازار مسکن و بنگاه های املاکی مراقب مستاجران باشد.