این بود وعده هایی که در رقابت های انتخاباتی به مردم می دادید؟؟؟؟

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت آمده است که؛  اینجوری که نمی شود مملکت را اداره کرد.

هرروز شاهد افزایش قیمت هستیم. طی چندروز گذشته وزیر صمت با افزایش ۳۰درصدی قیمت لاستیک موافقت فرمودند!

این بود وعده هایی که در رقابت های انتخاباتی به مردم می دادید؟؟؟؟