مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت در خواست دارد تا هر چه زودتر فکری برای برق این مناطق بشود. 

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیرمسئول گویای صنعت آمده است که؛ متاسفانه برخی از مناطق تهران در هنگام شب برق ندارند؛ که این ماجرا می تواند باعث پیش آمدن حوادث ناگواری نظیر تصادف شود.

همچنین با توجه به نورکافی این مناطق می توانند به مکان مناسبی برای خفت گیران شود.

مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت در خواست دارد تا هر چه زودتر فکری برای برق این مناطق بشود.