مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت از اداره کل راهداری استان گیلان درخواست دارد تا  نسبت به خط کشی این جاده که طول چندانی هم ندارد ، اقدام نمایند.

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیرمسئول پایگاه خبری گویای صنعت آمده است که؛جاده ترانزیتی قزوین به رشت و بالعکس ، یکی از جاده های پر تردد می باشد ؛ که اگر اتفاقی در این مسیر رخ دهد ، ترافیک سنگینی ایجاد خواهد شدو همه را گرفتار خواهد کرد.
متاسفانه ماه ها از اجرای آسفالت جاده کنار گذر تونل های منجیل گذشته ولی هنوز این جاده خط کشی نشده است !!!!!
حال اگر اتفاقی در تونل های منجیل رخ دهد و خودروهای عبوری به این مسیر هدایت شوند، عدم وجود خط کشی می تواند بسیار مشکل ساز گردد، در آن صورت چه کسی پاسخگو خواهدبود؟
با توجه به اینکه این جاده دوطرفه هم می باشد و بسیاری از رانندگان رودباری و منطقه علی آباد و گیلوان و طارم بطور مکرر در آن تردد می نمایند و البته احتیاط می نمایند تا مشکلی پیش نیاید ؛ ولی بسیاری از رانندگان ناآشنا این جاده را یکطرفه تلقی کرده و با سرعت های دلخواه از آن عبور می کنند و همین عامل باعث تصادفات شده و برای مردم مشکل ایجاد می گردد .
مدیر مسئول پایگاه خبری گویای صنعت از اداره کل راهداری استان گیلان درخواست دارد تا  نسبت به خط کشی این جاده که طول چندانی هم ندارد ، اقدام نمایند.