مسئولان می توانندبا استفاده از رسانه ملی به ترویج فرهنگ صرفه جویی بپردازند.

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیرمسئول پایگاه خبری گویای صنعت آمده است که؛ متاسفانه عده ای از مردم همچنان خطر کمبود آب را جدی نمی گیرند! این مسئله می تواند بسیار نگران کننده باشد.
با توجه به کاهش بارندگی ها در کشور و عدم صرفه جویی در مصرف آب، می تواند کشور را با مشکلات زیادی روبرو کند.
مسئولان می توانندبا استفاده از رسانه ملی به ترویج فرهنگ صرفه جویی بپردازند.