مدیرمسئول پایگاه خبری گویای صنعت از مسئولین تقاضا دارد؛ تا این مشکل را جدی بگیرند و هر چه زودتر برای مهار آن اقدام کنند. 

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیرمسئول پایگاه خبری گویای صنعت آمده است که؛  آلودگی هوا بحرانی است که هرساله بخصوص در فصل سرما کلانشهرها را درگیر می کند.

این بحران هرساله منجر به تعطیلی مدارس می شود که باعث می شود که دانش آموزان از تحصیل باز بمانند. اما جالب اینجاست که هیچ اقدامی برای مدیریت این بحران شکل نمیگیرد.

مدیرمسئول پایگاه خبری گویای صنعت از مسئولین تقاضا دارد؛ تا این مشکل را جدی بگیرند و هر چه زودتر برای مهار آن اقدام کنند.