مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت از دولت می خواهد تا برای مهار تورم و کنترل گرانی ها راه حل پیدا کند.

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیرمسئول آمده است که؛ متاسفانه نیازهای اولیه مردم روز به روز دست نیافتنی تر می شود، گرانی و تورم بالا کمر مردم را شکسته و کسی پاسخگو نیست.

متاسفانه، دولت بر خلاف وعده ای که در خصوص گرانی ها داده بود عمل می کند!

مردم دیگر چیزی ندارند ؛ که بخواهند از سفره خود کم کنند .
مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت از دولت می خواهد تا برای مهار تورم و کنترل گرانی ها راه حل پیدا کند.