بنابراین از دولت و مجلس محترم و سایر نهادهای حاکمیتی تقاضا دارم به شکل ریشه ای و بنیادین به فکر علاج بحران مسکن مردم باشند.

به گزارش  گویای  صنعت، دولت مردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر متولیان حوزه مسکن، طی سال های اخیر به منظور تامین و تولید مسکن مورد نیاز شهروندان و افراد مستاجر و بی خانمان کشور علیرغم اجرای طرح های ملی ساخت انبوه مسکن، تحت عنوان ” ساخت مسکن مهر” و یا طرح ” نهضت ملی مسکن” در پهنه سراسر کشور نیز نتوانست عطش بازار مسکن و نیاز اقشار محروم و مستضعف را که عمدتا مستاجر و فاقد مسکن هستند را تامین نماید.

افراد حقوق بگیر و کارمند و کارگر که با توجه به افزایش کمرشکن قیمت رهن و اجاره بویژه در کلان شهرتهران چاره ای جز کوچ کردن به حاشیه های شهر و یا مهاجرت به نقاط شهرستان هاو روستاهای دورافتاده را ندارند.

بنابراین از دولت و مجلس محترم و سایر نهادهای حاکمیتی تقاضا دارم به شکل ریشه ای و بنیادین به فکر علاج بحران مسکن مردم باشند.