مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت از مسئولین مربوطه تقاضای رفع این مشکلات را دارد. 

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیرمسئول پایگاه خبری گویای صنعت آمده است که؛ برای اولین بار ثبت نام از داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط سامانه اینترنتی انجام می شود؛ که طرحی مطاوب و مثبت بوده است.

اما متاسفانه به دلیل آماده نبودن زیرساخت های ارتباطی و اینترنتی آن، داوطلبان برای ثبت مدارک و اطلاعات شخصی و هویتی خود در سامانه مذکور با مشکلاتی روبرو می شوند.

این در حالی است که فرصت بارگذاری اطلاعات درخواستی محدود است.

مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت از مسئولین مربوطه تقاضای رفع این مشکلات را دارد.