از تمامی دست اندرکاران و سیاستگذاران مدیریت شهری تهران ، بویژه مسئولین سازمان محیط زیست کشور تقاضا داریم تا با اتخاذ تدابیری راهبردی و بنیادی ، فکری ، ریشه ای و اساسی به منظور بهبود و استاندارد سازی کیفیت سوخت و هم چنین از رده خارج ساختن خودروهای فرسوده از چرخه ناوگان حمل و نقل شهری و نیز به ارتقاء مدیریت ترافیک کلان شهر تهران شود.

به گزارش  گویای صنعت، تهران ، پرترددترین کلان شهرهای کشور است. در شش ماهه دوم سال، گرفتار معضل آلودگی هوا و یا وارونگی هوا می باشد.

بر اساس گزارش این سایت ؛ با ورود تشدید شرایط بحران آلودگی هوا ، سلامت جسمانی میلیون ها نفر از شهروندان ساکن این کلان شهر را به خطر می اندازد.

به اعتقاد مدیر مسئول سایت خبری گویای صنعت؛ اما ، امسال با وجود اینکه هنوز وارد نیمه دوم سال نشده ایم؛ متاسفانه از هم اکنون هوا یا همان وارونگی سیستم هوایی در کلان شهر تهران رخ داده است.

به گفته مدیر مسئول گویای صنعت، از تمامی دست اندرکاران و سیاستگذاران مدیریت شهری تهران ، بویژه مسئولین سازمان محیط زیست کشور تقاضا داریم تا با اتخاذ تدابیری راهبردی و بنیادی ، فکری ، ریشه ای و اساسی به منظور بهبود و استاندارد سازی کیفیت سوخت و هم چنین از رده خارج ساختن خودروهای فرسوده از چرخه ناوگان حمل و نقل شهری و نیز به ارتقاء مدیریت ترافیک کلان شهر تهران شود.