مشاهده قیمت خودروهای وارداتی حکایت از آن دارد که؛ دولت سیزدهم در وعده خود مبنی برواردات خودروهای اقتصادی صادق نبوده است.

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت آمده است که؛ مشاهده قیمت خودروهای وارداتی حکایت از آن دارد که؛ دولت سیزدهم در وعده خود مبنی برواردات خودروهای اقتصادی صادق نبوده است.

البته قیمت این نوع خودروها شاید در مقایسه با درآمد مسئولان، اقتصادی است؛ اما از نظر جیب اقشار ضعیف اصلا به صرفه نیست و باید دوباره به همان ارابه های مرگ خودروسازان داخلی اکتفا کنند.

مدیر مسئول شبکه خبری گویای صنعت ازمسئولین تقاضا دارد؛  تا چاره ای بیندیشند.