وضعیت اینترنت روز به روز در حال بدترشدن است و این در حالی است که وزیر ارتباطات ادعا می کند در حال پیشرفت هستیم . 

به گزارش گویای صنعت، در سخن روز مدیرمسئول پایگاه خبری گویای صنعت آمده است که وضعیت اینترنت روز به روز در حال بدترشدن است و این در حالی است که وزیر ارتباطات ادعا می کند در حال پیشرفت هستیم .

وضعیت اینترنت کشور از روز پنجشنبه روز به روز ضعیف تر شده است و اقدام مفیدی صورت نگرفته است.